Wielka loteria Zarejestruj paragon lub

Zagraj o niespodziankę

bez paragonu

Zasady loterii

1

Kup dowolny produkt
marki Mokate

Zakupu produktu dokonaj
od 05.10.2020 do 13.12.2020

2

Zarejestruj paragon na
www.loteriamokate.pl

Pamiętaj, by zachować paragon
jako dowód zakupu

3

Odkryj naszą
e-zdrapkę

Przekonaj się, czy wygrałeś!

*

Nie masz paragonu? Zagraj
o nagrodę - niespodziankę

Wypełnij formularz zgłoszeniowy
i sprawdź, czy wygrałeś

Nagrody

Zarejestruj paragon

Krok 1/3
Gdzie znajdę te dane na paragonie?
paragon
Krok 2/3
Krok 3/3

Administratorem danych osobowych Uczestników i Laureatów przetwarzanych w celach przeprowadzenia Loterii jest Organizator - Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-335) przy ul. Janka Wiśniewskiego 13. Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781).

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Loterii i wydaniem nagród, przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od roku, w którym nastąpiło zakończenie Loterii, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: dane@grzegrzolka.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.

Dodawanie zgłoszeń w godzinach 00:00 - 06:00 jest wyłączone

Zapraszamy ponownie o godzinie 06:00

Nie masz paragonu?

Zwycięzcy

26.11.2020 Krzysztof I. Nagroda niespodzianka
26.11.2020 Krzysztof J. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
25.11.2020 Petro F. Nagroda niespodzianka
25.11.2020 Anna J. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
24.11.2020 Martyna M. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
24.11.2020 Krzysztof J. Karta VISA o wartości 1000 zł
24.11.2020 Iwona K. Nagroda niespodzianka
23.11.2020 MARIA K. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
23.11.2020 Iwona K. Nagroda niespodzianka
22.11.2020 Iwona S. Nagroda niespodzianka
22.11.2020 Eva K. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
22.11.2020 Anna J. Karta VISA o wartości 1000 zł
21.11.2020 Waldemar K. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
21.11.2020 Olga C. Nagroda niespodzianka
20.11.2020 Krystyna J. Nagroda niespodzianka
20.11.2020 Karolina G. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
19.11.2020 Eugeniusz J. Nagroda niespodzianka
19.11.2020 Angelika H. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
18.11.2020 Barbara M. Nagroda niespodzianka
18.11.2020 Lesław J. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
17.11.2020 Karolina C. Nagroda niespodzianka
17.11.2020 Aneta K. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
16.11.2020 Krystyna O. Nagroda niespodzianka
16.11.2020 Martyna K. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
15.11.2020 Krzysztof J. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
15.11.2020 Iwona K. Nagroda niespodzianka
14.11.2020 MONIKA K. Nagroda niespodzianka
14.11.2020 Patrycja K. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
13.11.2020 Magdalena N. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
13.11.2020 Piotr D. Nagroda niespodzianka
12.11.2020 Irena C. Nagroda niespodzianka
12.11.2020 Danuta F. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
11.11.2020 Andrzej T. Karta VISA o wartości 1000 zł
11.11.2020 Mieczysław R. Nagroda niespodzianka
11.11.2020 Janusz P. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
10.11.2020 Maria K. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
10.11.2020 Eryk P. Nagroda niespodzianka
09.11.2020 Paweł I. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
09.11.2020 Izabela M. Nagroda niespodzianka
08.11.2020 Dominik S. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
08.11.2020 Sebastian K. Nagroda niespodzianka
07.11.2020 Wiesław F. Karta VISA o wartości 1000 zł
07.11.2020 KLAUDIA K. Nagroda niespodzianka
07.11.2020 Robert A. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
06.11.2020 Urszula S. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
06.11.2020 Witold M. Nagroda niespodzianka
05.11.2020 Krzysztof J. Nagroda niespodzianka
05.11.2020 Sylwia R. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
04.11.2020 Piotr G. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
04.11.2020 Mariusz D. Nagroda niespodzianka
03.11.2020 Oksana B. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
03.11.2020 Ewa D. Nagroda niespodzianka
02.11.2020 Piotr C. Nagroda niespodzianka
02.11.2020 Krystyna K. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
01.11.2020 Martyna S. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
01.11.2020 MARIA K. Nagroda niespodzianka
31.10.2020 Iurii B. Nagroda niespodzianka
31.10.2020 Mieczyslaw M. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
30.10.2020 JACEK K. Nagroda niespodzianka
30.10.2020 Małgorzata K. Karta VISA o wartości 1000 zł
30.10.2020 Dariusz K. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
29.10.2020 Natalia K. Nagroda niespodzianka
29.10.2020 Paulina K. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
28.10.2020 Anna B. Nagroda niespodzianka
28.10.2020 Izabela K. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
27.10.2020 MONIKA K. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
27.10.2020 Wiktoria R. Nagroda niespodzianka
26.10.2020 Agnieszka D. Nagroda niespodzianka
26.10.2020 Natalia K. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
25.10.2020 Mirosław W. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
25.10.2020 Anna J. Nagroda niespodzianka
24.10.2020 Wanda L. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
24.10.2020 Agnieszka G. Nagroda niespodzianka
23.10.2020 Małgorzata S. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
23.10.2020 Małgorzata S. Nagroda niespodzianka
22.10.2020 Maxmilian L. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
22.10.2020 Kamila K. Karta VISA o wartości 1000 zł
22.10.2020 PAWEŁ P. Nagroda niespodzianka
21.10.2020 Małgorzata C. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
21.10.2020 WOJCIECH J. Nagroda niespodzianka
20.10.2020 Małgorzata F. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
20.10.2020 Barbara K. Nagroda niespodzianka
19.10.2020 Joanna T. Nagroda niespodzianka
19.10.2020 Arkadiusz J. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
18.10.2020 Grzegorz O. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
18.10.2020 MATEUSZ C. Nagroda niespodzianka
17.10.2020 Magdalena D. Nagroda niespodzianka
17.10.2020 Agnieszka Z. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
17.10.2020 Joanna S. Karta VISA o wartości 1000 zł
16.10.2020 Kamila K. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
16.10.2020 Beata C. Nagroda niespodzianka
15.10.2020 Elpiniki L. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
15.10.2020 Monika M. Nagroda niespodzianka
14.10.2020 Patrycja P. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
14.10.2020 Agnieszka P. Nagroda niespodzianka
13.10.2020 Dorota S. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
13.10.2020 Jarosław W. Nagroda niespodzianka
12.10.2020 Marek P. Nagroda niespodzianka
12.10.2020 Małgorzata M. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
11.10.2020 Mariusz G. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
11.10.2020 Anna S. Nagroda niespodzianka
10.10.2020 Anna P. Nagroda niespodzianka
10.10.2020 Michał J. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
09.10.2020 Ewa K. Nagroda niespodzianka
09.10.2020 JOLANTA K. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
08.10.2020 Magdalena W. Nagroda niespodzianka
08.10.2020 Agnieszka O. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
07.10.2020 Joanna K. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
07.10.2020 Mariola N. Nagroda niespodzianka
07.10.2020 Natalia M. Karta VISA o wartości 1000 zł
06.10.2020 Anna G. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
06.10.2020 Mirella J. Nagroda niespodzianka
05.10.2020 Piotr G. 100 zł na zakupy w sklepie firmowym Mokate oraz kubek termiczny
05.10.2020 Agnieszka M. Nagroda niespodzianka

Losowanie nagrody głównej wśród wszystkich zgłoszonych paragonów

16.12.2020

Nasze produkty

Cappuccino +Mg z magnezem

Cappuccino +Mg z magnezem

Cappuccino z&nbspbelgijską czekoladą

Cappuccino z belgijską czekoladą

Cappuccino o smaku orzechowym

Cappuccino o smaku orzechowym

Cappuccino o smaku śmietankowym

Cappuccino o smaku śmietankowym

Cappuccino o smaku waniliowym

Cappuccino o smaku waniliowym

Mokate czekolada pomarańcza

Mokate czekolada pomarańcza

Cappuccino o smaku orzechowym

Cappuccino o smaku orzechowym

Cappuccino +Mg z magnezem

Cappuccino +Mg z magnezem

Cappuccino o smaku śmietankowym

Cappuccino o smaku śmietankowym

Cappuccino o smaku waniliowym

Cappuccino o smaku waniliowym

Cappuccino z belgijską czekoladą

Cappuccino z belgijską czekoladą

Classic 2in1 z kawą drobno mieloną

Classic 2in1 z kawą drobno mieloną

Cappuccino Vege Kokosowe

Cappuccino Vege Kokosowe

Cappuccino Vege Ryżowe

Cappuccino Vege Ryżowe

Mokate Carmen Classic

Mokate Carmen Classic

Czekolada słony karmel

Czekolada słony karmel

Czekolada klasyczna

Czekolada klasyczna

Mokate Mix brown sugar

Mokate Mix brown sugar

Mokate Mix classic

Mokate Mix classic

Mokate Mix strong

Mokate Mix strong

Cappuccino o smaku czekoladowym

Cappuccino o smaku czekoladowym

Cappuccino o smaku słonego karmelu

Cappuccino o smaku słonego karmelu

Cappuccino o smaku masła orzechowego

Cappuccino o smaku masła orzechowego

Cappuccino o smaku truskawki w śmietance

Cappuccino o smaku truskawki w śmietance

Cappuccino o smaku waniliowym

Cappuccino o smaku waniliowym

Lista produktów objętych promocją

Organizator loterii

Grzegrzółka & Ko Sp. z o.o.
ul. Janka Wiśniewskiego 13
81-355 Gdynia

www.grzegrzolka.pl
Dostawca technologii: eZdrapka.com

Pytania? Wątpliwości? Zadzwoń na infolinię:

(22) 122 18 12

Koszt połączenia wg taryfy operatora, infolinia czynna od poniedziałku
do piątku, w dni robocze w godzinach 10:00 - 16:00

Regulamin loterii

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.